"ЛЮБОВНИКЪТ" , Харолд Пинтър

ПРЕВОД:Галина Томова-Станкева
РЕЖИСЬОР:Деян Донков
СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМИ:Никола Тороманов
МУЗИКА:Емилиян Гацов – Елби
ДРАМАТУРГ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО:Светлана Панчева
АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОР:Ирина Иванова
ФОТОГРАФ:Стефан Н. Щерев
ХУДОЖНИК НА ПЛАКАТА И ПРОГРАМАТА:Янина Петров